عزاداری پرشور مردم آذرشهر در روز اربعین حسینی به گزارش کانال خبری تبریز , آذرشهر- عزاداری پرشور مردم آذرشهر در روز اربعین حسینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

عزاداری پرشور مردم آذرشهر در روز اربعین حسینی

به گزارش کانال خبری تبریز , آذرشهر- عزاداری پرشور مردم آذرشهر در روز اربعین حسینی
با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار
شد.