عزاداری بازاریان تبریز در روز اربعین حسینی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عزاداری بازاریان تبریز در روز اربعین حسینی برخلاف سال‌های گذشته در فضای باز بیرون بازار برگزار شد.

عزاداری بازاریان تبریز در روز اربعین حسینی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عزاداری بازاریان تبریز در روز اربعین حسینی
برخلاف سال‌های گذشته در فضای باز بیرون بازار برگزار
شد.