عاشیقلار بعد از دو سال بر روی صحنه می‌رود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- گردهمایی موسیقی و ادبیات عاشیقلار پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع کرونا، بار دیگر در تبریز برگزار می‌شود.

عاشیقلار بعد از دو سال بر روی صحنه می‌رود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- گردهمایی موسیقی و ادبیات عاشیقلار پس از دو سال
وقفه به دلیل شیوع کرونا، بار دیگر در تبریز برگزار
می‌شود.