طلسم صنعت نفت در تبریز شکست/ سرخ‌ها دو امتیاز از دست دادند به گزارش کانال خبری تبریز , دیدار تیم های فوتبال تراکتور و صنعت نفت در تبریز برنده نداشت و در این دیدار طلسم گل نزنی تیم صنعت نفت نیز شکسته شد.

طلسم صنعت نفت در تبریز شکست/ سرخ‌ها دو امتیاز از دست دادند

به گزارش کانال خبری تبریز , دیدار تیم های فوتبال تراکتور و صنعت نفت در تبریز برنده
نداشت و در این دیدار طلسم گل نزنی تیم صنعت نفت نیز شکسته
شد.