طرح صیانت از کاربران فضای مجازی منجر به محدودیت اینترنت نمی‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی منجر به محدودیت اینترنت نمی‌شود.

طرح صیانت از کاربران فضای مجازی منجر به محدودیت اینترنت نمی‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم
ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: طرح صیانت
از کاربران فضای مجازی منجر به محدودیت اینترنت
نمی‌شود.