ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس بر ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل و بارش تگرگ در اهر تاکید کرد.

ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس بر ضرورت پرداخت
تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل و بارش تگرگ در
اهر تاکید کرد.