ضرورت ورود به موضوع نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نائب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی بر ضرورت ورود به موضوع نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر تاکید کرد.

ضرورت ورود به موضوع نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نائب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی بر
ضرورت ورود به موضوع نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر
تاکید کرد.