ضرورت عبرت آموزی از سرنوشت شوم کشورهایی که با آمریکا همراه بودند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: سرنوشت شوم کشورهایی که با آمریکا و صهیونیست همراه بودند باید عبرت باشد.

ضرورت عبرت آموزی از سرنوشت شوم کشورهایی که با آمریکا همراه بودند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: سرنوشت شوم
کشورهایی که با آمریکا و صهیونیست همراه بودند باید عبرت
باشد.