ضرورت ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور در دولت جدید به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- نماینده مردم بناب و خوشه هاریکا در مجلس گفت: گسترش بیش از اندازه مراکز آموزشی غیرانتفاعی ضربه بسیار سختی به پیکره دانشگاه‌های کشور وارد کرده و براین اساس ساماندهی مراکز آموزشی ضروری است.

ضرورت ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور در دولت جدید

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- نماینده مردم بناب و خوشه هاریکا در مجلس گفت: گسترش
بیش از اندازه مراکز آموزشی غیرانتفاعی ضربه بسیار سختی به پیکره
دانشگاه‌های کشور وارد کرده و براین اساس ساماندهی مراکز آموزشی ضروری
است.