ضرورت تولید کالاهای دانش‌بنیان در شهرستان شبستر به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شهرستان شبستر گفت: توسعه اقتصادی این شهرستان به علت کمبود منابع آبی، در گرو توسعه بخش صنعتی است؛ بنابراین ضروری است که به تولید کالاهای دانش‌بنیان در این شهرستان توجه کنیم.

ضرورت تولید کالاهای دانش‌بنیان در شهرستان شبستر

به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شهرستان شبستر گفت: توسعه اقتصادی این
شهرستان به علت کمبود منابع آبی، در گرو توسعه بخش صنعتی است؛
بنابراین ضروری است که به تولید کالاهای دانش‌بنیان در این شهرستان
توجه کنیم.