ضرورت توجه به شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران جدید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه به شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران جدید تاکید کرد.

ضرورت توجه به شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران جدید

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه به
شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران جدید تاکید کرد.