ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب بر ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب تاکید کرد و گفت: پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که حل آنها نیازمند داشتن یک نگاه همه جانبه است.

ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر در بناب

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب بر ضرورت تدوین سند شهرستانی مبارزه
با مواد مخدر در بناب تاکید کرد و گفت: پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های
پیچیده‌ای هستند که حل آنها نیازمند داشتن یک نگاه همه جانبه
است.