ضرورت بهسازی پایانه مرزی جلفا به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر راه و شهرسازی بر لزوم بهسازی و نوسازی پایانه مرزی جلفا برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به مردم تاکید کرد.

ضرورت بهسازی پایانه مرزی جلفا

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر راه و شهرسازی بر لزوم بهسازی و نوسازی
پایانه مرزی جلفا برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به مردم تاکید
کرد.