ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی  به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمداسماعیل مطلق، از برگزاری جلسه کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با محوریت اجرای برنامه شیر مدارس خبر داد و گفت: […]

ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی  به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمداسماعیل مطلق، از برگزاری جلسه کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با محوریت اجرای برنامه شیر مدارس خبر داد و گفت: برنامه شیر مدارس با هدف ارتقا سلامت و بهبود رشد و تغذیه دانش آموزان، یکی از اولویت‌های امینت غذایی در کشور است که در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اجرای این برنامه در جلسه اخیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز از سوی ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفت، تصریح کرد: مصرف شیر به عنوان یکی از گروه‌های غذایی اصلی، در بهبود قدرت یادگیری، رشد قدی و سلامت دانش آموزان نقش اساسی دارد و این برنامه باید در راستای حفظ سلامت آینده‌سازان مؤثر در توسعه کشور، احیا شود. امیدوارم براتون خبر   ضرورت اجرای طرح شیر مدارس با مشارکت بخش خصوصی براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-13 14:05:19