ضرورت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی بین مردم در آستانه انتخابات به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز بر ضرورت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی بین مردم در آستانه انتخابات تاکید کرد.

ضرورت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی بین مردم در آستانه انتخابات

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه
تبریز بر ضرورت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی بین مردم در آستانه
انتخابات تاکید کرد.