صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است، گفت: هفته های خوبی پشت سر نگذاشته بودیم و با حواشی مختلف و مشکلاتی روبه رو بودیم.

صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان صنعت نفت به
دنبال فوتبال تاکتیکی است، گفت: هفته های خوبی پشت سر نگذاشته بودیم و
با حواشی مختلف و مشکلاتی روبه رو بودیم.