صادرات گل محمدی آذربایجان شرقی به کشورهای حوزه خلیج فارس به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: بخش زیادی از محصول فرآوری‌شده گل‌محمدی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آسیای مرکزی و روسیه صادر می‌شود.

صادرات گل محمدی آذربایجان شرقی به کشورهای حوزه خلیج فارس

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت:
بخش زیادی از محصول فرآوری‌شده گل‌محمدی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و
آسیای مرکزی و روسیه صادر می‌شود.