شورای نگهبان به هیچ فردی غرض‌ورزی ندارد به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- امام جمعه اهر با اشاره به تایید صلاحیت هفت نفر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان به هیچ فردی غرض‌ورزی ندارد.

شورای نگهبان به هیچ فردی غرض‌ورزی ندارد

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- امام جمعه اهر با اشاره به تایید صلاحیت هفت نفر از
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان به هیچ فردی
غرض‌ورزی ندارد.