شهرستان اهر هیچ هتلی برای پذیرش میهمانان و مسافران ندارد به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان اهر هیچ هتلی برای پذیرش میهمانان و مسافران ندارد.

شهرستان اهر هیچ هتلی برای پذیرش میهمانان و مسافران ندارد

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت:
شهرستان اهر هیچ هتلی برای پذیرش میهمانان و مسافران
ندارد.