شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: رکورد واکسیناسیون در یک روز با تزریق ۵۳۰۰ دوز شکسته شده و اسکو شهرستان پیشتاز آذربایجان شرقی در این زمینه است.

شهرستان اسکو در واکسیناسیون علیه کرونا پیشتاز است

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: رکورد واکسیناسیون در
یک روز با تزریق ۵۳۰۰ دوز شکسته شده و اسکو شهرستان پیشتاز آذربایجان
شرقی در این زمینه است.