شهردار گرمی : مهمترین اولویت کاری خدمت رسانی به مردم است به گزارش کانال خبری شهر گرمی رسول حسن زاده شهردار گرمی ضمن قدردانی از زحمات مهندس حیدری سرپرست شهرداری گرمی در جلسه شورای اداری گفت: از زادگاهم تشکر می کنم تا در خدمت همشهریانم باشم. خدا را شکر می کنم شهردار گرمی در مورد […]

شهردار گرمی : مهمترین اولویت کاری خدمت رسانی به مردم است

به گزارش کانال خبری شهر گرمی رسول حسن زاده شهردار گرمی ضمن قدردانی از زحمات مهندس حیدری سرپرست شهرداری گرمی در جلسه شورای اداری گفت: از زادگاهم تشکر می کنم تا در خدمت همشهریانم باشم. خدا را شکر می کنم

شهردار گرمی در مورد اولویت های کاری خود اظهار داشت: خدمت به مردم ، استفاده از همکاری و خدمات سایر ادارات شهرستان به منظور خدمت به مردم ، چشم انداز و مبلمان شهری و جذب اعتبارات ، افزایش مشارکت عمومی و جذب سرمایه گذار از مهمترین موارد این خدمات است. اولویت های.” کار من در شهرداری گرم خواهد بود.

وی در پایان افزود: امیدوارم بتوانم خدمات و نام خوب خود را در مدت مسئولیت خود باقی بگذارم.