شناسایی ۴۴۲۰ خودرو با پلاک مخدوش در آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: تعداد ۲۶۳ راننده که پلاک‌های خودرو دستکاری کرده بودند به مراجع قضائی معرفی و تعداد ۴هزار و ۴۲۰خودرو پلاک مخدوش نیز مبلغ ۶۳ هزار تومان جریمه شدند.

شناسایی ۴۴۲۰ خودرو با پلاک مخدوش در آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: تعداد ۲۶۳
راننده که پلاک‌های خودرو دستکاری کرده بودند به مراجع قضائی معرفی و
تعداد ۴هزار و ۴۲۰خودرو پلاک مخدوش نیز مبلغ ۶۳ هزار تومان جریمه
شدند.