شناسایی دو آسیاب سنگی تاریخی در شهرستان سراب به گزارش کانال خبری تبریز , سراب- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از شناسایی دو آسیاب سنگی در سراب و انتقال به محل پارک مفاخر این شهرستان خبر داد.

شناسایی دو آسیاب سنگی تاریخی در شهرستان سراب

به گزارش کانال خبری تبریز , سراب- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
آذربایجان شرقی از شناسایی دو آسیاب سنگی در سراب و انتقال به محل
پارک مفاخر این شهرستان خبر داد.