شفافیت یکی از عناصر اصلی در مجلس شورای اسلامی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به اینکه شفافیت یکی از عناصر اصلی مجلس شورای اسلامی است، گفت: روح قانون اساسی با شفافیت عجین است.

شفافیت یکی از عناصر اصلی در مجلس شورای اسلامی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با
اشاره به اینکه شفافیت یکی از عناصر اصلی مجلس شورای اسلامی است، گفت:
روح قانون اساسی با شفافیت عجین است.