شعر شهریار روشن ضمیر روایت دغدغه‌های بشری است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی در مجموعه مقبره الشعرای تبریز، شعر شهریارِ روشن ضمیر را روایت دغدغه‌های بشری عنوان کرد.

شعر شهریار روشن ضمیر روایت دغدغه‌های بشری است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت
بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی در مجموعه مقبره الشعرای تبریز، شعر
شهریارِ روشن ضمیر را روایت دغدغه‌های بشری عنوان کرد.