سیل‌زدگان کلیبری ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نائب‌رئیس مجلس گفت: سیل‌زدگان کلیبری ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

سیل‌زدگان کلیبری ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نائب‌رئیس مجلس گفت: سیل‌زدگان کلیبری ۱۳۰
میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.