سیدمحمد علوی به عنوان مدیر تیم ماشین‌سازی تبریز معرفی شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سیدمحمد علوی پیشکسوت فوتبال شهر تبریز به عنوان مدیرتیم ماشین‌سازی تبریز معرفی شد.

سیدمحمد علوی به عنوان مدیر تیم ماشین‌سازی تبریز معرفی شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سیدمحمد علوی پیشکسوت فوتبال شهر تبریز به عنوان
مدیرتیم ماشین‌سازی تبریز معرفی شد.