سیاه پوش شدن ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم سیاه پوش شد.

سیاه پوش شدن ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ارگ تبریز و مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم سیاه پوش شد.