سهم استان‌ها از نخستین مناظره/از محرومیت بشاگرد تا مصائب خوزستان! به گزارش کانال خبری تبریز , در نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر مسائل کلان اقتصادی که استان‌ها را متأثر می‌کند به برخی از مشکلات استانی به‌صورت شاخص اشاره شد، در این گزارش نگاهی به مواضع نامزدها داریم.

سهم استان‌ها از نخستین مناظره/از محرومیت بشاگرد تا مصائب خوزستان!

به گزارش کانال خبری تبریز , در نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر مسائل
کلان اقتصادی که استان‌ها را متأثر می‌کند به برخی از مشکلات استانی
به‌صورت شاخص اشاره شد، در این گزارش نگاهی به مواضع نامزدها
داریم.