سفر رئیسی به تبریز لغو شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس ستاد مرکزی رئیسی در شهرستان تبریز از لغو سفر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به تبریز خبر داد.

سفر رئیسی به تبریز لغو شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس ستاد مرکزی رئیسی در شهرستان تبریز از لغو
سفر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به تبریز خبر داد.