سدهای بزرگ آذربایجان‌شرقی فقط ۳۳ درصد آب دارند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به تاثیر بد خشکسالی و کاهش بارندگی بر وضعیت ذخیره آب استان گفت: در حال حاضر تنها ۳۳ درصد مخازن سدهای بزرگ این خطه پر است.

سدهای بزرگ آذربایجان‌شرقی فقط ۳۳ درصد آب دارند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با
اشاره به تاثیر بد خشکسالی و کاهش بارندگی بر وضعیت ذخیره آب استان
گفت: در حال حاضر تنها ۳۳ درصد مخازن سدهای بزرگ این خطه پر
است.