سامانه بارشی از سه‌شنبه وارد آذربایجان‌شرقی می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سامانه جدید بارشی از فردا سه‌شنبه وارد استان می‌شود، گفت: این سامانه همه نواحی به ویژه نیمه شمالی را دربر می‌گیرد.

سامانه بارشی از سه‌شنبه وارد آذربایجان‌شرقی می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی
آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سامانه جدید بارشی از فردا سه‌شنبه وارد
استان می‌شود، گفت: این سامانه همه نواحی به ویژه نیمه شمالی را دربر
می‌گیرد.