زور تراکتور و فولاد بهم نرسید/ خطیبی با یک امتیاز از اهواز برگشت به گزارش کانال خبری تبریز , دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در هفته بیستم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

زور تراکتور و فولاد بهم نرسید/ خطیبی با یک امتیاز از اهواز برگشت

به گزارش کانال خبری تبریز , دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در
هفته بیستم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.