زمان واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۵۷به قبل در آذربایجان‌شرقی فرارسید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: مجوز تزریق واکسن به متولدین سال ۱۳۵۷ به قبل در شهرهای آذربایجان شرقی صادر شد.

زمان واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۵۷به قبل در آذربایجان‌شرقی فرارسید

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه
علوم پزشکی تبریز گفت: مجوز تزریق واکسن به متولدین سال ۱۳۵۷ به قبل
در شهرهای آذربایجان شرقی صادر شد.