زلزله تبریز خسارت جانی و مالی نداشت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت : از ساعات اولیه وقوع زلزله در تبریز، تیم‌های ارزیابی اعزام شده و خوشبختانه تاکنون خسارت‌های جانی و مالی گزارش نشده است.

زلزله تبریز خسارت جانی و مالی نداشت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی
گفت : از ساعات اولیه وقوع زلزله در تبریز، تیم‌های ارزیابی اعزام شده
و خوشبختانه تاکنون خسارت‌های جانی و مالی گزارش نشده
است.