رونق تولید و ایجاد اشتغال اولویت اصلی در شبستر است به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شبستر گفت: دستگاه‌های اجرایی شبستر موضوع تولید و اشتغال را اولویت اصلی کاری خود قرار بدهند.

رونق تولید و ایجاد اشتغال اولویت اصلی در شبستر است

به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شبستر گفت: دستگاه‌های اجرایی شبستر
موضوع تولید و اشتغال را اولویت اصلی کاری خود قرار
بدهند.