رهایی محکوم به قصاص نفس پس از ۱۴ سال با رضایت ولی دم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: با پیگیری همکاران دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم مقتول پرونده قصاص نفس مددجوی زندان تبریز پس از ۱۴ سال منجر به رضایت شد.

رهایی محکوم به قصاص نفس پس از ۱۴ سال با رضایت ولی دم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: با
پیگیری همکاران دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم مقتول پرونده قصاص نفس
مددجوی زندان تبریز پس از ۱۴ سال منجر به رضایت شد.