رفع تصرف ۳۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی هشترود به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان شرقی ، مجید احمدی مدیر جهاد کشاورزی هشترود از رفع تداخل ۳۵۰۰ هکتار اراضی این شهرستان خبر داد. وی  با اعلام این خبر افزود: رفع تداخل اراضی کشاورزی در هشترود با هدف کاهش دعاوی حقوقی بهره برداران و رفع […]

رفع تصرف ۳۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی هشترود

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان شرقی ، مجید احمدی مدیر جهاد کشاورزی هشترود از رفع تداخل ۳۵۰۰ هکتار اراضی این شهرستان خبر داد.

وی  با اعلام این خبر افزود: رفع تداخل اراضی کشاورزی در هشترود با هدف کاهش دعاوی حقوقی بهره برداران و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید اجرا شده است.

احمدی بیان کرد: این طرح بر اساس مستندات موجود، سوابق زمین، تصاویر هوایی دهه ۴۰ و ۵۰ و تحقیقات محلی و میدانی انجام می‌شود که در عکس‌های هوایی از زمین کشاورزی، مراتع و اراضی طبیعی کاملا مشخص شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۶ پلاک به مساحت ۵۵ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان مورد بازبینی قرار گرفته که ۳۵۰۰ هکتار به بخش کشاورزی بازگشته و ۳۸ پلاک دیگر نیز در دست بررسی است.