رعایت نکات ایمنی درساختمان‌های بلندمرتبه هنوز در اولویت قرارندارد به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- امام جمعه اهر با بیان اینکه حفاظت از جان و مال مردم شوخی‌بردار نیست، گفت: رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌های بلند مرتبه هنوز در اولویت قرار ندارد.

رعایت نکات ایمنی درساختمان‌های بلندمرتبه هنوز در اولویت قرارندارد

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- امام جمعه اهر با بیان اینکه حفاظت از جان و مال
مردم شوخی‌بردار نیست، گفت: رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌های بلند
مرتبه هنوز در اولویت قرار ندارد.