رصد و پایش مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران ارتش به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران دلاور ارتش به صورت شبانه روزی رصد و پایش می شود.

رصد و پایش مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران ارتش

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران دلاور ارتش
به صورت شبانه روزی رصد و پایش می شود.