رسیدگی به مشکلات قضایی ۴۸ نفر از مراجعان دادگستری در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پرونده قضایی ۴۸ نفر از مراجعان دادگستری استان را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.

رسیدگی به مشکلات قضایی ۴۸ نفر از مراجعان دادگستری در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پرونده قضایی ۴۸
نفر از مراجعان دادگستری استان را بررسی و دستورات لازم را صادر
کرد.