رای مجازی به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات مازندران با بیان اینکه انتخابات شورای شهر ساری تمام مکانیزه برگزار می شود، گفت: ۹۰۱ دستگاه تمام مکانیزه از وزارت کشور دریافت شده است. ابوذر قربانی در جلسه کمیته فناوری ستاد انتخابات استان ضمن تشریح موضوع جلسه؛ بر ضرورت تمهید […]

رای مجازی

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات مازندران با بیان اینکه انتخابات شورای شهر ساری تمام مکانیزه برگزار می شود، گفت: ۹۰۱ دستگاه تمام مکانیزه از وزارت کشور دریافت شده است.

ابوذر قربانی در جلسه کمیته فناوری ستاد انتخابات استان ضمن تشریح موضوع جلسه؛ بر ضرورت تمهید زیرساخت‌های مناسب برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات تمام مکانیزه در شهر ساری تاکید کرد و افزود: با توجه به دریافت ۹۰۱ دستگاه تمام مکانیزه از وزارت کشور برای ساری، آمادگی فرمانداری ساری برای کلیه تمهیدات لازم، موضوعی مهم و ضروری است.

قربانی، با اشاره به پوشش مخابراتی روستاهای استان خصوصاً در نقاط دوردست، یادآور شد: همکاری و تعامل اداره کل ارتباطات و مخابرات استان در این راستا امری ضروری است.