راه ارتباطی ۱۲روستا و ۲۰دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- فرماندار کلیبر گفت: راه ارتباطی ۱۲ روستا و ۲۰ دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است.

راه ارتباطی ۱۲روستا و ۲۰دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است

به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- فرماندار کلیبر گفت: راه ارتباطی ۱۲ روستا و ۲۰
دهنه پل بر اثر سیل در کلیبر تخریب شده است.