راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهر تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهر تبریز با حضور پرشور مردم حسینی این شهر برگزار شد.

راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهر تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهر تبریز با حضور
پرشور مردم حسینی این شهر برگزار شد.