راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرستان مرند به گزارش کانال خبری تبریز , مرند- راهپیمایی جاماندگان مراسم اربعین در شهرستان مرند و با حضور پرتعداد مردم این منطقه برگزار شد.

راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرستان مرند

به گزارش کانال خبری تبریز , مرند- راهپیمایی جاماندگان مراسم اربعین در شهرستان مرند
و با حضور پرتعداد مردم این منطقه برگزار شد.