رئیس میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خلخال از راه‌اندازی سایت موزه در شاهرود خبر داد رئیس میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خلخال از راه اندازی سایت موزه این شهر در منطقه باستانی روستای شال از توابع شاهرود خبر داد. به گزارش اخبار شهر خلخال علی درویشی روز در دیدار با امام […]

رئیس میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خلخال از راه‌اندازی سایت موزه در شاهرود خبر داد

رئیس میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خلخال از راه اندازی سایت موزه این شهر در منطقه باستانی روستای شال از توابع شاهرود خبر داد.

به گزارش اخبار شهر خلخال علی درویشی روز در دیدار با امام جمعه خلخال افزود: با کشف اولین جام سه هزار ساله در منطقه باستان و با آثار میراث فرهنگی حفر شده در روستای شال ، اکنون زمینه راه اندازی اولین سایت موزه در جنوب استان در شاهرود. استفاده از حداکثر ظرفیت آثار باستانی و میراث فرهنگی منطقه آغاز می شود.
وی با بیان اینکه جام نقره ای که از قلب منطقه باستانی شال بیرون آمد اولین جام نقره ای استان اردبیل است که در خلخال کشف شد ، گفت: با توجه به رویکرد جدید میراث فرهنگی در بحث باستان شناسی اقتصادی در بحث های مختلف بخشهایی از کشور و جاده شال روستای شال خلخال – منجیل راه اندازی این سایت موزه می تواند به یک پتانسیل بزرگ برای رونق اقتصادی در منطقه جنوبی شهر خلخال تبدیل شود