رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت به گزارش کانال اخبار ارومیه تاکنون ۱۶۳ نفر در انتخابات شورای شهر آذربایجان غربی ثبت نام کرده اند از این افراد ثبت نام شده ، ۹۳ نفر در فرمانداری ، ۲۸ نفر از طریق برنامه تلفن همراه ، ۲۶ نفر در دسکتاپ و ۱۶ نفر در دفاتر پیشخوان دولت […]

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت

به گزارش کانال اخبار ارومیه تاکنون 163 نفر در انتخابات شورای شهر آذربایجان غربی ثبت نام کرده اند
از این افراد ثبت نام شده ، 93 نفر در فرمانداری ، 28 نفر از طریق برنامه تلفن همراه ، 26 نفر در دسکتاپ و 16 نفر در دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کرده اند.
از کل ثبت نام کنندگان ، 91 نفر دارای مدرک لیسانس ، 56 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد ، 4 نفر دارای دکترای ، 2 نفر دارای حوزه علمیه ، 7 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و 3 نفر دارای مدرک دیپلم هستند.
از تعداد کل ثبت نام کنندگان ، 30 نفر سابقه عضویت در شوراهای شهر را دارند