رئیس جمهور جدید مدیران کارآمد و جهادی انتخاب کند به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه موقت بناب گفت: رئیس جمهور جدید باید در انتخاب مدیران کارآمد و جهادی قدم بردارد.

رئیس جمهور جدید مدیران کارآمد و جهادی انتخاب کند

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه موقت بناب گفت: رئیس جمهور جدید باید در
انتخاب مدیران کارآمد و جهادی قدم بردارد.