رئیسی به تبریز سفر می‌کند/ دیدار مردمی در ورزشگاه باغشمال به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- آیت‌الله رئیسی با موافقت ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا به شهر تبریز سفر می‌کند و دیداری با مردم استان خواهد داشت.

رئیسی به تبریز سفر می‌کند/ دیدار مردمی در ورزشگاه باغشمال

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- آیت‌الله رئیسی با موافقت ستاد ملی و استانی
مقابله با کرونا به شهر تبریز سفر می‌کند و دیداری با مردم استان
خواهد داشت.