دولت به انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی توجه ویژه‌ای داشته باشد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی گفت: از دولت انتظار داریم در انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی نهایت دقت را داشته و نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

دولت به انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی توجه ویژه‌ای داشته باشد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی گفت: از
دولت انتظار داریم در انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی نهایت دقت را
داشته و نگاه ویژه‌ای داشته باشد.